Saya menemukan kalimat taubat yang ditulis dalam syair yang disusun Abu Nawas, sebagai berikut: (copas dari sini)

“Oh, Tuhanku,

aku tak layak menjadi penghuni surga

Tapi, aku tidak tahan di neraka jahim

Terimalah taubatku dan ampunilah dosa-dosaku,

Sebab Engkaulah Maha Pengampun dari dosa-dosa besar

Tuhan, dosaku bagaikan bilangan pasir

Berilah aku kesempatan taubat Wahai Yang Maha Agung

Sementara umurku selalu berkurang tiap hari,

Malah dosaku terus bertambah, bagaimana aku menanggungnya?

Tuhanku,

Hamba-Mu yang penuh dosa kini telah datang pada-Mu mengakui dosa-dosanya dan memanggil nama-Mu

Jika Engkau ampuni, dan Engkau berhak mengampuninya

Sekiranya Engkau tolak,

Siapa lagi yang kami harap selain Engkau?”

Iklan